Ovog četvrtka, pored standardne muzičke večeri, na Zaokretu predstaviće se Nikola Milenov izložbom ilustracija Mastiljanje Razmišljanja / Inking The Thinking.

O autoru:
Nikola Milenov (1989), apsolvent na Beogradskoj politehnici na smeru za grafički dizajn u klasi 2008. Bavi se ilustracijom i crtežom još od malih nogu a grafički dizajn i fotomanipulaciju upoznaje kroz Grafičku srednju školu i studije. Rad mu se zasniva na kombinovanim tehnikama crtanja sa akcentom na tuš i akvarel. Bavi se i uticajem boja na ljudsko ponašanje i njihovim simbolizmom, kao i simbolizmom same ilustracije.
Teme kojima se one odlikuju su mahom imaginativne sa notom nadrealizma i bave se čovekom, njegovim razvojem kao misaonog bića i njegovog razumevanja okoline koja podleže njegovim promenama. Izlagao je na kolektivnim i studentskim izložbama u Beogradu i Smederevu.
Živi i radi u Beogradu.

O izložbi:
Izloženi radovi bave se pitanjem ljudske psihe i njene potrebe za novim saznanjima i stalnom ljudskom težnjom ka savršenstvu i redu.
Tu je i pitanje čovekovih mogućnosti da stvara kao što je i sam stvoren, i njegove potrebe da preuzme mesto stvaraoca i arhitekte i da sam oblikuje svoju svest a samim tim i okolinu, pokušavajući da je približi savršenstvu. Radovima vlada i umereni haos iz kog se taj red treba roditi, bilo da je predstavljen bojama, crtežom ili simbolikom same teme. Postanak ljudske psihe autor poredi sa samim postankom sveta i u religijskom i naučnom smislu, te kosmos i nebeska tela u njemu predstavljaju um sa idejama i neistraženo prostranstvo mogućnosti tog uma.

od 29.09. u 20h u bifeu Ventil, Kapetan Mišina 14

Nikola Milenov - Signum Sostitium

Nikola Milenov - Signum Solstitium