Ohrabrene pređašnjim uspesima, Operisane ribizle rešile su da i aprilu pošteno zaokrenu Ventil. 14. april je njihov trenutak sjaja, nestrpljivo vas čekaju za šankom.