Zahvaljujući UK Vuk Karadžić, u utorak 26. jula u multimedijalnoj sali naš Paja iz VJ tima će održati kraktak uvod u svet video džokeja.

U poslednje vreme pojam VJinga se sve češće pominje, a zapravo je malo ko upućen u to šta to bar približno znači. Po uzoru na disk džokeje koji biraju audio snimke i manipulišu njima, video
džokeji isto to rade sa sekvencama slika, iliti vizuelizacijama. Na početku ovog interaktivnog predavanja slušaoci će moći da se bolje upoznaju sa tim šta VJ zapravo radi, koje su različite oblasti VJinga, koji su različiti pristupi i načini na koje VJevi mogu da predstave svoj rad i uopšte kakve mogućnosti postoje u svetu vizuelnih izvođača. U drugom delu biće predstavljena tehnička osnova koju bi svaki VJ trebalo da zna, a kraj predavanja je ostavljen za diskusiju i mogućnost da se prisutni bolje upoznaju sa osnovnom postavkom opreme.