Ovog četvrtka vas vodimo u preriju! Jahanje ka suncu, prašina i ogromni pustinjski crvi bili su dovoljan razlog za otkopavanje ratnih sekira na ovim beskrajnim travnatim ravnicama. Zašto Bill Callahan ne voli sumrake? Saznajte koju je retku pernatu životinju David Eugen Edwards savladao u sada već istorijskoj borbi na život i smrt. Naučite tri osnovna...